Разчитане на модели (на английски език)

За тези от вас, които обичат да плетат на 1 кука, но не са особено очаровани от моделите и схемите на български език, трябва да знаете, че на английски нещата не седят така, има хиляди безплатни модели, които са уникални. Не е никак трудно да се научите да разчитате моделите на англисйки език 🙂

В тази публикация ще ви покажа всички думи и съкращения, свързани с плетенето на едно кука, които може да срещнете в чуждите сайтове.

За да потърсите и разгледате какво се предлага в мрежата потърсете в google „free crochet patterns“ (безплатни модели за плетки на 1 кука) и веднага ви излиза най-големият сайт за безплатни модели:

http://www.crochetpatterncentral.com/directory.php, но разбира се има още стотици други – цъкнете ТУК за повече информация.

Нека погледнем съкращенията „abbreviation“, които се срещат в моделите на английски език за плетенето на 1 кука:

approx = approximately = приблизително

Това е съкращение за „приблизително“.  Терминът „приблизително“ означава „неточен, но доста близо до“ така „approx 2 inches би означавало „около 2 инча „.

beg = begin(s)(ning) = начало, започване

„beg“ е съкращение за „начало“ или „започване“. Обикновено се използва за това: „crochet until piece measures x inches from beg“ , която означава “ плетете докато плетката достигне х инча от началото“.

Bet, btwn  = between = между

btwn или bet  е съкращение на думата „между“, т.е. в средата на (пр. между две бримки – bet/ btwn  two stitches)

bp = Back Post =  от зад напред изплетен стълб 

bpsc = back post single crochet – изплитане на нормален нисък пълнеж, но вместо да се мушка куката в следващия бод се вкарва в стълба на долния ред от зад напред.

bphdc = back  post half double crochet – изплитане на нормален полупълнеж, но вместо да се мушка куката в следващия бод се вкарва в стълба на долния ред от зад напред.

bpdc = back  post double crochet – изплитане на нормален висок пълнеж с 1 наметка, но вместо да се мушка куката в следващия бод се вкарва в стълба на долния ред от зад напред.

bptr = back  post triple crochet – изплитане на нормален висок пълнеж с 2 наметки, но вместо да се мушка куката в следващия бод се вкарва в стълба на долния ред от зад напред.

Видео урок

ch(s) = chain(s) = синджир

Първата бримка се прави по следния начин: с преждата се прави примка и през нея с куката се изтегля прежда от кълбото. Долният край на преждата се издърпва надолу, за да се притегне възела. Отново с хваща конеца от кълбото и се прекарва през първата бримка – получава се втора бримка. Действието се повтаря толкова пъти, колкото е необходимо за получаване на нужната дължина синджир.

Видео Урок

ch-space = пространство образувано от синджири

‘ch-space’ означава пространството което синджира е образувал предния ред на плетката. Например в един ред имате: изплетете висок пълнеж в следващата бримка, направете 3 синджира, след които изплетете висок пълнеж в следващата бримка. Така на следващият ред тези 3 синджира които направихте ще бъдат вашите „ch-space“

cont = continu(e)(s)(ing) = продължете

„cont“ означава продължете, в моделите ще го срещнете като например: „cont for x more inches” което означава продължете това което правите (последната бримка) още няколко инча и спрете, или „cont 10 more st” – продължете още 10 бримки и после спрете.

*1 инч = 2,54 сантиметра

dbl = double = двойно

dc = double crochet = висок пълнеж с 1 наметка

Преждата се намята 1 път върху куката, боде се в бримка от синджира или от предходния ред (3 бримки на куката). Намята се един път прежда и се изплита една от бримките (3 бримки на куката). Намята се още един път и този път се изплитат две от бримките (2 бримки на куката). Намята се за последен път и се изплитат последните 2 бримки наведнъж. Когато започвате ред с висок пълнеж с 1 наметка направете два синджира преди 1ият висок пълнеж.

Видео урок

dec = decreas(e)(s)(ing)= намаляване, стесняване

В схемите ще срещнете стесняване на ниски и високи пълнежи. Целта е няколко пълнежа да се изплетат заедно.

Стесняване на нисък пълнеж – Single Crochet Decrease (sc2tog)

Стесняване на полупълнеж – Half Double Crochet Decrease (hdc2tog)

Стесняване на висок пълнеж с 1 наметка – Double Crochet Decrease (dc2tog)

Стесняване на висок пълнеж с 2 наметки – Triple Crochet Decrease (tc2tog)

Видео урок

dtr = double treble (triple) crochet = висок пълнеж с 3 наметки

Преждата се намята 3 пъти върху куката, боде се в бримка от синджира или от предходния ред (5 бримки на куката). Намята се един път прежда и се изплита една от бримките (5 бримки на куката). Намята се още един път и този път се изплитат две от бримките (4 бримки на куката). Намята се още един път и този път се изплитат две от бримките (3 бримки на куката). Намята се още един път и този път се изплитат две от бримките (2 бримки на куката). Намята се за последен път и се изплитат последните 2 бримки наведнъж. Когато започвате ред с висок пълнеж с 3 наметки направете четири синджира преди 1ият висок пълнеж.

Видео урок

Урок в картинки

fp = front post = от пред назад изплетен стълб

fpsc = front post single crochet – изплитане на нормален нисък пълнеж, но вместо да се мушка куката в следващия бод се вкарва в стълба на долния ред от пред назад

fphdc = front post half double crochet – изплитане на нормален полупълнеж, но вместо да се мушка куката в следващия бод се вкарва в стълба на долния ред от пред назад

fpdc = front post double crochet – изплитане на нормален висок пълнеж с 1 наметка, но вместо да се мушка куката в следващия бод се вкарва в стълба на долния ред от пред назад.

fptr = front post triple crochet – изплитане на нормален висок пълнеж с 2 наметки, но вместо да се мушка куката в следващия бод се вкарва в стълба на долния ред от пред назад.

Видео урок

Fasten off = завършете и отрежете преждата

Видео урок

hdc = half double crochet = полупълнеж

Преждата се намята върху куката, боде се в бримка от синджира или от предходния ред. Изтегля се 1 бримка ( 3 наметки на куката) и двете бримки и наметката на куката се изплитат наведнъж.

Видео урок

inc = increas(e)(s)(ing) = увеличавам, добавям

Независимо дали е нисък или висок пълнеж, с inc се има предвид да се изпле още един пълнеж (същия като предходния) в същата бримка

Видео урок

lp st = loop stitch

Видео урок

Урок в картинки

lp(s) = loop(s) = примка

meas = measure(s) = размер

‘meas’ е съкращение на ‘measures’ – размер. Някои модели не са описани с брой на пълнежите а със спирането на плетката при достигане на определен размер, дължина.

opp = opposite = обратната (пр. страна)

pat = pattern = модел

picot Stitch

 ‘Picot’  е начин в плетенето на една кука да направите връх. Оплитате 3 синджира и правите  залепена бримка в третия синджир от куката.

Видео урок

pm = place marker = поставете маркировка

Най-вече се използва за плетенето в кръг, някои хора поставят или завръзват конци като трябва да поставят маркера, аз лично използвам най-обикновени фиби за коса. (вж. как във втората картинка ТУК)

pop = popcorn (stich) = пуканка

Правите определен брой пълнежи в една бримка. Внимателно извадете куката от плетивото като гледате да не се разплете, и я вкарайте в първия от пълнежите които направихте в една бримка/ пр: ако сте изплели 5 високи пълнежа, извадете куката след като сте направили петия и я вкарайте в първия/. Докато имате 1 бримка на куката (от първия пълнеж) сложете на нея и бримката която ви е останала след 5ия пълнеж, с която бримка – тази от 5ия издърпайте първата. Вижте видеото за повече яснота.

Видео урок

puff stitch = топче

Намятате веднъж и вкарвате в бримка, изваждате 1 бримка, наддавате пак и изваждате 1 бримка, повтаряйте това, докато не станат 9 бримки на куката.

Видео урок

rem = remain(s)(ing) = оставащи

rep = repeat(s)(ing) = повтаряне

rnd(s) = round(s) = ред/ове

rsc = reverse single crochet = обратен нисък пълнеж нарича се още „crab stitch”

Rsc се плете точно както и обикновения нисък пълнеж, но вместо от дясно наляво се плете обратно т.е от ляво на дясно.

Видео урок

Урок в картинки

sc = single crochet = нисък пълнеж

С куката се боде в бримката, намята се прежда и се изтеглете една от бримките (сега ще имате 2 бримки на куката). Намята се още един път и се изтегля конеца през двете бримки наведнъж. Когато започвате ред с нисък пълнеж направете един синджир преди 1ият нисък пълнеж.

Видео урок

sk = skip = пропуснете

sl st = slip stitch = Залепена бримка

Вкарва се с куката в първата бримка от предходния ред ( ако е вначалото в първата бримка от синджира ), хваща се прежда от кълбото и се прекарва през нея и бримката на куката.

Видео урок

sp(s) = space(s) = пространство, дупка

st(s) = stitch(es) = бод, бримка

t-ch = turning chain = синджир преди започването на нов ред

tbl = through the back loop

Когато имате tbl, ще продължите да плетете какъвто пълнеж трябва, но ще вкарвате куката само в задната бримка от долния ред или от синджира.

tfl = through the front loop

Когато имате tfl, ще продължите да плетете какъвто пълнеж трябва, но ще вкарвате куката само в предната бримка от долния ред или от синджира.

* Ако в модела не пише нищо за това, винаги се плете и в двете бримки едновременно.

зп

tog = together = заедно

turn = обърнете плетката 

tr = treble (triple) crochet = висок пълнеж с 2 наметки

Преждата се намята 2 пъти върху куката, боде се в бримка от синджира или от предходния ред (4 бримки на куката). Намята се един път прежда и се изплита една от бримките (4 бримки на куката). Намята се още един път и този път се изплитат две от бримките (3 бримки на куката). Намята се още един път и този път се изплитат две от бримките (2 бримки на куката).  Намята се за последен път и се изплитат последните 2 бримки наведнъж. Когато започвате ред с висок пълнеж с 2 наметки направете три синджира преди 1ият висок пълнеж.

Видео урок

yo = yarn over = наметнете 1 път

Сега нека дам един пример, за да видите колко е лесно всичко J

Ако видите това, какво означава:

Front – Предница

With A, ch 121 – С А (някакъв цвят) направете синджир от 121 бримки

Row 1: Dc in 3rd ch from hook and each ch across – 119 dc.

Ред 1: Висок пълнеж с 1 наметка в 3- тата бримка от куката( на синджира) и във всяка следваща – стават общо 119 високи пълнеж.а

Rows 2, 5, 8, 11 and 14: Ch 3 (counts as dc here and throughout), turn, dc in next 3 dc, [ch 3, skip 3 dc, dc in next dc] 28 times, dc in next 3 dc.

 Редове 2,5,8,11 и 14: Направете 3 синджира(като тези синджири ще се броят за 1 висок пълнеж), обърнете плетката, висок пълнеж в следващите 3 високи пълнежа от предния ред, [направете 3 синджира, пропуснете 3 високи пълнежа от предния ред и направете висок пълнеж в следващия(т.е в 4-я пълнеж от предния ред) ]  28 пъти трябва да повторите това което е в скобата, направете висок пълнеж с 1 наметка в последните 3 бода.

Rows 3, 6, 9, 12 and 15: Ch 3, turn, dc in next 3 dc, [ch 3,dc in next dc] 28 times, dc in last 3 dc.

Редове 3,6,9,12 и 15: Направете 3 синджира и обърнете, високи пълнежи в следващите 3 синджира,  [3 синджира,висок пълнеж в следващия от предния ред] 28 пъти, направете висок пълнеж с 1 наметка в последните 3 бода.

Rows 4, 7, 10 and 13: Ch 3, turn, dc each dc and ch across – 119 dc.

Ред 4,7,10 и 13: 3 синджира и обърнете, направете високи пълнежи в следващитесинджири и пълнежи докрая – 119 високи пълнежа общо

 

Модела който съм дала не е съвсем от най-лесните, но ще видите един път схванете ли за какво става дума ще ви е мноого лесно, аз до сега не знаех че се казват пълнежи, знаех ги само на английски, както виждате техните схеми са лесно четливи и се схващат много бързо стига да се научат кое какво значи и как се прави. Аз плета всичко на 1 кука и се научих благодарение на интернета. Надявам се че сега като ви дам наготово наученото от мен или поне основното ще ви е по-лесно.

 

Ако сте си харесали модел на англйски и неможете да го разчетете а искате да си го оплетете, го постнете тук и ще се радвам да ви помогна.

Видове и размери куки

Първи стъпки в плетенето на 1 кука

37 responses to “Разчитане на модели (на английски език)

 1. Признавам си че това плетене ми се струва доста сложно и то само като прочета…“ Намята се един път прежда и се изплита една от бримките (4 бримки на куката). Намята се още един път и този път се изплитат две от бримките (3 бримки на куката). Намята се още един път и този път се изплитат две от бримките (2 бримки на куката). ….“ и какво ли още не, не мога да си представя, че това ще мога да го направя аз. Но пък много ми се иска да направя някакви коледни гривни, а времето така бързо тече, че още малко и ще си дойдат тези дългоочаквани празници и знаейки колко гривни трябва да изплета ми става зле хаха но много благодаря за това предложение точно това търсех.

  • За ваше улеснение съм направила клипчета, в които може да видите как се плетата всички бримки – на български и английски език. Вижте публикацията „Плетене на една кука – уроци и видео материали“ или просто погледнете youtube акаунта ми, линка за който е даден горе в дясно.

 2. http://www.etsy.com/listing/107793564/toddler-cardigan-crochet-pattern-bella?ref=market Здравейте! Радвам се, че открих Вашия блог. Като начинаеща плетачка, честичко го отварям и си проверявам разни нещица. Моля за помощ при този модел. Всъщност има ли безплатна схема или описание, които да мога да сваля, защото нещо не се ориентирам? Ако няма възможност за сваляне на схемата или модела, моля да ми обясните накратко как се плете тази жилетчица. Мерси предварително!

 3. Здравейте! Блогът ви е прекрасен. Попаднах съвсем случайно на него, но съм много радостна, че се случи. Пиша ви с молба за малко помощ с превода на ето този модел http://bigpufanascreations.blogspot.com/2013/11/blog-post_8637.html
  Някои неща успявам да си преведа, но не е достатъчно. Ще съм ви много благодарна, ако ми помогнете.

  • Здравейте, може ли да ми кажете с какво точно се затруднявате с шала. За изплитането му поне така пише ще ви трябват 3 куки – обикновени куки за плетене (7мм), помощна игла и кука за плетене (7 мм). Всичко се плете едновременно с две прежди. Първо се плете дясната страна на шала, после лявата и накрая качулката. Започвате като нанизвате 52 бримки, след това следват следните бримки Garter stitch; Cable pattern; Stocking stitch, които може да видите как се плетат в youtube. Всяка една бримка може да видите как се плете там, като в търсачката напишете думата и добавите knitting.

   • http://garnstudio.com/lang/us/pattern.php?id=6071&lang=us
    Здравейте и от мен.Моля за помощ за разчитане на модела.Объркват ме тези числа в първият ред=24-28-30-36 и написаното под CROCHET TIP.Предполагам е нещо в зависимост от размера.Предварително благодаря

   • В този модел изброените 4 бройки бримки, съответно отговарят на размерите на дрешката (Size: S/M – L/XL – XXL/XXXL – XXXXL) като например при вашия случай в първият ред = 24 (S/M);-28 (L/XL); –30 (XXL/XXXL); – 36 (XXXXL). След Crochet tip пише, че след като сте изплели последния висок пълнеж с една наметка на всеки ред трябва да продължите като изплетете 1 висок пълнеж в следващото пространство от синджири (който ще ви образува първото пространство от синджири). След това има забележка (note) която казва, че за модела ще трябва да използвате маркировка с която да си отбелязвате началото на редовете – поставяйте маркировката в началото на реда между последния синджир на предния ред и първия висок пълнеж на сегашния). Весели празници! Ако има още нещо… тук съм 🙂

 4. Светкавичен отговор,благодаря.Май ще трябва да почета повечко,за да се справя.Запалена съм от няма и месец и благодарение на Вашият блог успях да изплета двата кръгли шала и две шапки от YOU TUBE.

  • Щом сте изплели и шал и шапка ( особено за шапката – евала 🙂 ), значи вече не сте толкова начинаеща – сигурна съм, че ще се справите с модела. Пробвайте по схемата а ако не я успеете – експериментирайте. Аз и до ден днешен нещо като не мога да схвана, защото примерно в модела липсва нещо важно гледам да изплета нещо близко, колкото да изглежда като на снимката. По принцип модела е много лесен, защото с изключение на двата му края, е една мрежа образувана от *3 синджира и 1 висок пълнеж и се повтарят от * до края на редовете, като в някои редове, например гледам редове 4,6 и 7 – пак се повтаря мрежата но има наддаване. Наддаването се прави като изплитате: 3 синджира, 1 пълнеж, 3 синджира, 1 пълнеж (просто правите 2 квадратчета в едно пространство) няколко пъти на съответния ред. Например ако искате да изплетете размер S/М – гледате първите цифри, за ред 4 модела ще ви изглежда така: Плетете * 3 синджира, 1 висок пълнеж в следващото пространство от синджири*, повтаряйте от * до края на реда, като трябва да наддадете общо 6 пъти – във всяко 4то пространство трябва да изплетете 3 синджира, 1 пълнеж, 3 синджира, 1 пълнеж. (в края на реда трябва да може да преброите 30 образувани от 3 синджира квадратчета) Примера е за размер М, т.е. ако искате L/XL (гледате вторите цифри) на същия ред трябва да наддадете общо 4 пъти, като правите наддаването във всяко 7мо пространство и на края на реда ще имате 32 квадратчета. Но ако искате кажете си желания размер и ще ви го преведа и обясня цялото моделче.

   • Честита нова година,с пожелания за здраве и сбъднати мечти!
    Напредвам и се оказа не толкова сложно,колкото изглеждаше.Плета моделът в един цвят и въпросът ми е когато свърши преждата как се започва с новата без да си личи.Същото е и ако плета всеки ред в различен цвят-как става.

   • Ако ми свърши преждата и искам да доплета плетката със същия или друг цвят просто правя възел от двете прежди (старата и новата) и гледам като плета възелчето да остане от задната страна на плетката, а дори и да остане от предната – после го прокарват от задната и не си личи. Имам разни стари прежди от бабите ми при които доста често виждам възелчета – не е проблем! А другият начин е този : http://www.youtube.com/watch?v=-JDC5L7Jwhs

  • Ехее колко сте бърза 🙂 Под INCREASE TIP пише, че за да наддадете просто трябва да изплетете по 2 високи пълнежа вместо само един в една и съща бримка. Като гледам май само в ред 5 имате наддаване. Ред 5: Плетете по 1 висок пълнеж във всяка бримка от предходния ред – като едновременно с това наддавате – 1 или 4 високи пълнежа (в зависимост дали плетете размер S/M или M/L) равномерно на реда (общо трябва да имате 45-48 високи пълнежа). Т.е. ако плетете за размер S/M трябва само на едно място по ваше желание да изплетете 2 високи пълнежа вместо един. А ако плетете за по-големия размер на 4 места (т.е. във всяка 11 бримка) трябва да добавите по още един пълнеж. Този модел е значително по-объркан от болерото, за това ако имате въпроси питайте и ще помагам. А за това бод бримка – може ли да ми кажете от къде е, защото така не мога да ви отговоря.

  • Точно за кое имате предвид има едно което за Shape armholes (оформяне на подмишница) това ли?

 5. Да, именно подмишниците не разбирам как да оформя. Извинявам се за некоректно зададения въпрос.

  • Няма проблеми, ето как го преведох, дано е от полза. Следващ ред: Пропуснете първите 8 (8-10-12-20-26) бримки (тук броят на бримките е в зависимост от размера плетка който плетете). Съединете със залепена бримка в следващото пространство образувано от предходния ред от 1 синджир. Изплетете 1 синджир, след което направете 1 нисък пълнеж в същата бримка в която преди няколко секунди направихте залепената бримка. Pat идва от pattern = модел, Pat to last … sts означава продължете с модела до последните…. бримки, т.е. продължавате да повтаряте написаното тук до последните 8 (8-10-12-20-26) бримки. Обърнете. Оставете останалите бримки неизплетени. Накрая ще имате 51 (57- 61-63-65-67) бримки.

 6. Здравейте 🙂 Начинаещ съм, намерих с една схема за снежинка и съм на последния ред, но нещо не мога да се справя, разчитам ги само на английски и се чудех дали може някой да помогне с обяснение..пак на английски че иначе нищо няма да разбера ? Благодаря предварително 🙂 Ето това не разбирам : Rnd 4: Ch 1, sc in same st (st where prev rnd was joined), sc in each of next 4 sts of first scallop; +* work 2 sc in next sp, then work (ch 5, 2 sc) 3 times more in same sp; sc in each of next 5 sts of same scallop+, ch 3, sk next ch-1 space between scallops, sc in each of next 5 sts of next scallp;

  • Ще се опитам да ти помогна, макар и да нямам модела и картинка пред себе си. Ред 4: Започваш с CH 1 (CH= синджир), след което трябва да направиш 1 SC (SC = нисък пълнеж) в същата бримка в която си направила SLIP ST (SL ST = залепена бримка)(където си съединила предния ред). Гледам, че модела ти има няколко scallops (нещо като мидички (буквален превод: раковина) се получават) та според модела трябва в първите 4 sts (sts = бримки) на първата ти мидичка да изплетеш 4 SC. Сега модела продължава с +* Трябва да изплетеш 2 SC в следващата бримка, след което плетеш в същата бримка 3 пъти написаното в скобите (ch 5, 2 sc); плетеш sc в следващите 5 бримки на същата мидичка. Тъй като нямам картинка предполагам, че тук свършва изплитането на една scallop и следва да започнеш втора. Преди това обаче трябва да изплетеш ch 3 и да пропуснеш следващото пространство образувано от ch-1 space между двете scallops. След това плетеш sc в следващите 5 бримки на следващата мидичка. За останалите scallops би следвало да повтаряш модела след знака *. Незнам дали съм ви помогнала или затруднила, но бих могла да ви бъда далеч по-полезна ако ми дадете линк към модела който искате да изплетете. Хубав ден!

   • Вие не ми бяхте копирали последния ред, в него пише че се повтаря от * още 4 пъти. След това пише да се повтори от + до + още един път. Става ясно нали 🙂

 7. Да,да , аз не разбирах само това което бях постнала..и пак нещо не се получи като на картинката и го оставих без 4ти ред 😀 И без това ще го използвам за подложка на кафето:) Все пак много благодаря, че се потруди да ми помогнеш! Лека вечер 🙂

  • Извинявам се, че не се получи 😦 но така през интернет не е много лесно. Все пак бихме могли да предположим и че модела в интернет не е написан добре ха-ха. Извинявам се отново и ви желая хубав ден!

 8. Много полезна статия, дори и за мен, която знам наименованията само на английски, руски, но не и на Бг..! Аз търся как не Бг се нарича Cable Stitch?

  • Cable Stitch или Cable knitting е вид плетене на две куки с или без съдействието на помощна игла (тези заоблените), чрез която се плете т.нар. „осморка„, когато се пропускат няколко броя бримки, изплитат се следващите бримки в същия брой и след това се изплитат пропуснатите -примерно премествате си 4 бримки на помощната игла, изплитате следващите 4 и се връщате да изплетете тези 4 заделени на помощната игла (най-често се плете с помощна игла (аз по-често си заделям бримките на най-обикновена права кука).
   Поздрави и всичко най-добро!

 9. Здравейте! Много съм щастлива, че открих Вашия сайт, защото благодарение на него, вече мога да разчитам модели (за сега може би по-леснички, но смятам да напредвам) и изплетох различни цветенца. По принцип плета на две куки и сега си припомням това, което баба ме е учила на една кука. Оказа се, че знанията и спомените ми се ограничават до терличена и висок пълнеж, но все пак си беше начало 🙂 Много искам да изплета шапка, но не мога да открия модел с описания. Това, което открих и много ми хареса е едно клипче. За мое огромно съжаление дамата говори доста тихо и на много завалян английски и почти нищо не мога да схвана – вече три пъти плета и разплитам. Минах през нещо подобно на поставка за чаша и на голям тас 🙂 Сърдечно Ви моля за помощ!!! Както и не мога да разбера размера – на мен ми трябва за голям човек, а не за дете. Предварително Благодаря
  http://m.vbox7.com/play:e091547683

 10. Здравейте, искам да помоля за помощ при превода на една шапка. Купих си няколко модела но понеже не съм добре с английския не мога да си преведа правилно текста. За съжаление няма схема (а аз се оправям по лесно със схема) има само текст. Искам да започна с тази шапка https://www.pinterest.com/pin/170714642098229943/ Пишете ми на marinari@abv.bg ако ви харесва модела ще ви изпратя целия файл като благодарност за помощта да си го ползвате и вие.

 11. Здравейте.Моля,за помощ за тези четири стъпки.Втората стъпка изобщо не мога да я разбера.
  1. Make a 5 loop chain and join in a circle
  2. Make a 5 loop chain, wrap yarn 4 times around hook, and on the 5th time pull through to make a single loop to make two long “rails,” one of them of a 5-loop chain and the second, a long “rail.”
  3. Make 2 solomon’s knots.
  4. Wrap the yarn 4 times on the hook. Go into the center of the 5-loop circle you made in the beginning, and do 2 triple crochets.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Промяна )

Connecting to %s